โซลินอยด์วาล์ว คือ วาล์วควบคุมทิศทางลมโดยใช้คอยล์ไฟฟ้าสั่งการร่วมกับสปริงหรือคอยล์ไฟฟ้าอีกตัวเมื่อต้องการให้วาล์วอยู่ อีกตําแหน่ง โซลินอยด์วาล์ว ประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและปิดสวิทซ์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้าเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม โดยน้ําหนักของตัวเองเพื่อปิดวาล์ว อาทิ 

โซลินอยด์วาล์วน้ํา, โซลินอยด์วาล์วแก๊ส, โซลินอยด์วาล์วไฮดรอลิค, โซลินอยด์วาล์วลม

โซลินอยด์วาล์วแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง (Single Solenoid Valve) และเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว (Double Solenoid Valve)


โซลินอยด์วาล์วลม วาล์วควบคุมทิศทางลมด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถควบคุมทิศทางลมได้ตามต้องการ มีหลายแบบให้เลือกเช่น  2/2 , 3/2 , 5/2 way และ  มีทั้งแบบ  N/O ( Normal Open) , N/C  (Normal Close) สั่งการร่วมกับสปริงหรือคอยล์ไฟฟ้าอีกตัวเมื่อต้องการให้วาล์วอยู่ อีกตําแหน่ง โซลินอยด์วาล์ว ประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับทําหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและปิดสวิทซ์ เมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วเพื่อเปิดวาล์ว และเมื่อปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟฟ้าเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตําแหน่งเดิม โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid Valve) 2 ทาง ใช้กับงานลม, แก็สทั่วไป, น้ำ, น้ำมัน

 

โซลินอย์วาล์วน้ำ (Solenoid Valve) อุปกรณ์วาล์วแบบต่างๆ ใช้กับระบบน้ำ และเครื่องกรองน้ำ วาล์วหัวถังแรงดัน วาล์วควบคุมถังกรองน้ำทำงานคล้ายกับรีเลย์(Relay) ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก ทำให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอำนาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทำให้ครบวงจรทำงาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าทำให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอำนาจแม่เหล็ก สปริงก็จะดันแท่งเหล็กส่วนบนกลับสู่ตำแหน่งปกติยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น ในโรงเรือน ในฟาร์ม ระบบรดน้ำที่ต้องการจ่ายน้ำหลายๆจุด แบ่งเป็นโซนๆ หลายๆโซน โดยต่อกับระบบ Control มี Pressure Switch หรือ Timer เป็นตัวสั่งงานให้ โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid Valve) ทำงาน เป็นต้น

 http://www.pneuma.co.th/

Liquid Valves

SB116-2A

Liquid Valves

SB116-2B

Liquid Valves

SB116-4

Liquid Valves

SB116-5

Liquid Valves

PU

Liquid Valves

2W

Liquid Valves 2W

2W(Large Orifice)

Liquid Valves

0927 0955

Liquid Valves

2L

Liquid Valves

SB115

liquid valve

3V1

liquid valves

 RQ22HD

Liquid Valves

 RJQ22

Ex-proof Solenoid Valve

Ex-proof Solenoid Valve

Liquid Valves

DL-6A DL-6B DL-6K

Liquid Valves

ESD-21 ESD-22

Liquid Valves

F17

Liquid Valves

HX-2 HX-3

Liquid Valves

R2

piloting valve

RFZ-110

piloting valves

RG Series

vacuum valves

RMF23-SS RMF22-SS

vacuum valves

RMF 06P

Liquid Valves

RMF 15B

Liquid Valves

SB114

Liquid Valves

SB125

vacuum valve

SB156 SB157

vacuum valves

SB320-SB333

   

  

 

- ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ํามันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด 

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด จําหน่าย สินค้าประเภท นิวเมติกส์

- ชุดวาล์ว ควบคุมลมอัด เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดยแยกย่อยตามประเภทของการทํางาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหล ,วาล์วควบคุมอัตราการไหล , วาล์วสั่งงานด้วยไฟฟ้า , วาล์วสั่งงานโดยใช่กล้ามเนื้อ หรือ วาล์วมือโยก เป็นต้น

- ชุดกระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสําคัญกับ ระบบ นิวแมติกส์

- ชุดอุปกรณ์แรงบิด หรือ หัวขับลม (ACTUATOR) ทํางานอยู่ในช่วง มุม 90องศา, 180องศา, 360 องศา เหมาะสําหรับการติดตั้งระบบอัตโนมัติในการเปิดปิดวาล์ว

 

สินค้าประเภท วาล์วน้ําควบคุมด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วย

- วาล์วน้ําควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ํา โดยใช้งานที่ อุณหภูมิปกติ

- วาล์วน้ําควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ํา โดยใช้งานที่ อุณหภูมิสูง 180องศา หรือ วาลว์สตรีม

- วาล์วน้ําควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ํา โดยใช้งานที่ แรงดันสูงที่ 50 บาร์

สินค้าประเภทข้อต่อลม ประกอบด้วย

- ข้อต่อลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อรองรับการทํางานของระบบลมอัด เป็นจุดต่อระหว่าง อุปกรณ์ เช่น วาล์วกับกระบอกลม เป็นจุดต่อที่มีความสะดวกในการใช้งานง่าย

สินค้าประเภท Hardware ประกอบด้วย

- สินค้าประเภทเครื่องมือ ช่างทั่วไป

หมวดบริการ ประกอบด้วย

- ฝ่ายวิศวกรรม ช่วยบริการหลังการขายและให้คําปรึกษาทางด้าน ระบบและเทคนิค

 


 

สอบถามรายละเอียดสินค้าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เกรียงศักดิ์ สาคร 08-888-666-89


Id Line: tidae888

 

 
บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด

119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าวลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 

โทร : 02-932-0368 02-538-2853

โทรสาร : 02-932-0370

มือถือ : 088-886-6689

E-mail: pneuma168@gmail.com

http://www.โซลินอยด์วาล์ว.com/

http://www.xn--c3cso0bndnb3czcq9nmfd.com

http://www.pneuma.co.th/


ดูสินค้าอื่นๆ ของเราเพิ่มเติมได้ที่       http://www.pneuma.co.th

https://www.วาล์วน้ำวาล์วลม.com/  https://www.เกจวัดแรงดัน.com/    https://www.โซลินอยด์วาล์ว.com/

https://www.กระบอกลม.com/         https://www.sirca-sirca.com/        http://www.บอลวาล์ว.com/               

https://www.สายลมพียู.com/          https://www.บัตเตอร์ฟลายวาล์ว.com/

 

 

Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว) วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลีนอยด์ (Solenoid) Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า แบบ3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทางเป็นต้น โซลินอยด์วาล์ว (Pneumatic Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลมโดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้า วาล์วน้ำไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ ปิด-เปิด ท่อน้ำ,แก๊ส,น้ำมัน เมื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นี้ มีทั้งแบบวาล์พลาสติก วาล์วทองเหลืองขนาดต่างๆ 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1.5,2 นิ้ว ทั้ง Normally Open (NO) และ Normally Close (NC) มีให้เลือกใช้งานกับ น้ำ,น้ำมัน,แก๊ส และสารเคมี

Visitors: 63,282