เกี่ยวกับเรา

สินค้าและบริการ

     บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด จัดจำหน่าย มีสต๊อกและยังมีความยินดีที่จะเสนอราคาสิ้นค้าดังต่อไปนี้
1.หมวดสิ้นค้าประเภท นิวเมติกส์
ประกอบด้วย
-          ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด
-          ชุดวาล์ว ควบคุมลมอัด  เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดยแยกย่อยตามประเภทของการทำงาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหล , วาล์วควบคุมอัตราการไหล , วาล์วสั่งงานด้วยไฟฟ้า , วาล์วสั่งงานโดยใช่กล้ามเนื้อ หรือ วาล์วมือโยก เป็นต้น
-          ชุดกระบอกลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด โดย มีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้นงานโดยตรง และ มีความสำคัญกับ ระบบ   นิวแมติกส์
-          ชุดอุปกรณ์แรงบิด หรือ หัวขับลม ( ACTUATOR ) ทำงานอยู่ในช่วง มุม 90องศา,     180องศา,360องศา เหมาะสำหรับ การติดตั้งระบบอัตโนมัติในการเปิดปิดวาล์ว
       
             2.หมวดสิ้นค้าประเภท วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า
               ประกอบด้วย
-          วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ อุณหภูมิปกติ
-          วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ อุณหภูมิสูง   180องศา หรือวาลว์สตรีม
-          วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน ระบบส่งจ่ายน้ำ โดยใช้งานที่ แรงดันสูงที่       50 บาร์
             3.หมวดสิ้นค้าประเภท ข้อต่อลม
             ประกอบด้วย
-          ข้อต่อลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อรองรับการทำงานของระบบลมอัด เป็นจุดต่อระหว่าง อุปกรณ์ เช่น วาล์วกับกระบอกลม เป็นจุดต่อที่มีความสะดวกในการใช้งานง่าย
            4.หมวดของสิ้นค้า ประเภท Hardware
              ประกอบด้วย
-          สินค้าประเภทเครื่องมือ ช่างทั่วไป
            5.หมวดของการบริการ
              ประกอบด้วย
-          ฝ่ายวิศวกรรม ช่วยบริการหลังการขายและให้คําปรึกษาทางด้าน ระบบและเทคนิค
 
 
Visitors: 180,307